GrunnlagsmodellGrunnforhold

Statens vegvesen Ukjent 0.1

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 8 av 8

GrunnUndersoekelser pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellGrunnforhold\GrunnUndersoekelser

Ukjent

1.0


LagIGrunn pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Situasjonsmodell\GrunnlagsmodellGrunnforhold\LagIGrunn

Ukjent

1.0

GrunnlagsmodellGrunnforhold objekttype

Grunnlagsmodellen “Grunnforhold” skal vise informasjon om geologiske- og geotekniske forhold på og under terrengoverflate og vann i prosjektområdet.


GeologiskAlder kodeliste

alderen av en bergart forteller hvor lang tid som er gått siden den ble dannet. Navn på geologisk periode/epoke for det tidsrom en geologisk lagrekke ble dannet -- Definition - - the age of a rock tells how long ago it was formed. Name of geological period/epoch for the period of time in which a geological stratigraphic sequence was formed


GeolVerdivurdering kodeliste

hvor viktig en geologisk ressurs eller registrering er med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden -- Definition - - how important a geological resource or registration is with a view to potential economic utilisation now or in the future