Havnetrafikk

Kartverket Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 8 av 8HavnetrafikkFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner. Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.


TrafikkseparasjonFilDel objekttype

del av trafikkseparasjonssystem, der trafikkretning er ens -- Definition -- part of traffic separation system, wherein the direction of traffic is the same


Trafikkpolititønne objekttype

tønne der trafikkpoliti kan stå og dirigere trafikk


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


Sjørestriksjon kodeliste

begrensninger for ferdsel eller bruk av sjøområde Merknad: Tilsvarer RESTRN i S-57 -- Definition - - limitations on traffic or use of maritime areas. Note: S-57 RESTRN