Søket gav 77 treff

Trafikkmengde produktspesifikasjon

Beskrivelse av trafikkmengde for ERF- veger (Europa-,Riks- og Fylkesveger)

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkmengde

Eier: Statens vegvesen

Gyldig

20170702


Støykartlegging veg etter T-1442 produktspesifikasjon

Datasettet inneheld støysonekart utarbeidd i samsvar med "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)". Støysonekarta viser berekna raud (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs Bane NORs jernbanenett.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Støykartlegging veg etter T-1442

Eier: Statens vegvesen

Gyldig

20190101


PolyfaceMesh produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\Eksterne_UML-deler\PolyfaceMesh_Main\PolyfaceMesh

Eier: Statens vegvesen

Utkast

1.0


Stikkrenner produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\Prosjektmodeller\NIFS\Stikkrenner

Eier: Statens vegvesen

Utkast

2.05


Trafikkulykker-20230501 produktspesifikasjon

Informasjon om ulykkessted, værforhold, skadeomfang m.m. Gjelder primært ulykker med personskader.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\DOK\Trafikkulykker-20230501

Eier: Statens vegvesen

Utkast

20230501


SOSI_Vegkropp_Felles produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Modeller\Fagmodeller\Veg\Leveranse_SOSI_Vegkropp_LandInfra_og_Felles\SOSI_Vegkropp_Felles

Eier: Statens vegvesen

utkast

1.0


FagmodellBygninger produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

1.0


FagmodellElektro produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellElektro

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


FagmodellGatemoebler produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGatemoebler

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


FagmodellGeologi produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeologi

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


FagmodellGeoteknikk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGeoteknikk

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


FagmodellGrunnerverv produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellGrunnerverv

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


FagmodellKulturminnevern produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellKulturminnevern

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


FagmodellNaturvern produktspesifikasjon

Relevant informasjon for å opprette manus og modellen: hb-v271: https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v271.pdf hb-v134: https://www.vegvesen.no/globalassets/fag/handboker/hb-v134.pdf Miljødirektoratet. Finne gode miljøløsninger: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/arealplanlegging/konsekvensutredninger/ny-finne-gode-miljolosninger/

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellNaturvern

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


FagmodellOvervann produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellOvervann

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


FagmodellRekkverk produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellRekkverk

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

1.0


FagmodellSignal produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSignal

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


FagmodellSkilt produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSkilt

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


FagmodellSteinsetting produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellSteinsetting

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1


FagmodellTunnel produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellTunnel

Eier: Statens vegvesen

Ukjent

0.1