SOSI_Vegkropp_Felles

Statens vegvesen utkast 1.0

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 11 av 11

ProsjektOgKomponentReferanse pakke

Pakke for modell-elementer kopiert fra SOSI_Ledning: prosjektreferanser og komponentreferanser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Modeller\Fagmodeller\Veg\Leveranse_SOSI_Vegkropp_LandInfra_og_Felles\SOSI_Vegkropp_Felles\ProsjektOgKomponentReferanse

Utkast

1.0


DimensjonerendeVerdier_Veg pakke

Pakke for å samle dimensjonerende verdier for norsk vegdesign

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Modeller\Fagmodeller\Veg\Leveranse_SOSI_Vegkropp_LandInfra_og_Felles\SOSI_Vegkropp_Felles\DimensjonerendeVerdier_Veg

Utkast

1.0


Vegdesign_kodelister pakke

Pakke som inneholder kodelistene som benyttes for vegdesign

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\Modeller\Fagmodeller\Veg\Leveranse_SOSI_Vegkropp_LandInfra_og_Felles\SOSI_Vegkropp_Felles\Vegdesign_kodelister

Utkast

1.0


VegNorskeTillegg datatype

samling av norske tillegg, for knytte vegen til norsk vegbyggings-praksis


VegElementNorskeTillegg datatype

norske tillegg for vegelement


ReferanseLinjeNorskeTillegg datatype

egenskaper som knyttes til referanselinja, for å støtte norsk bruk


VegdesignElementType union

Union VegdesignElementType er satt sammen av flere kodelister