Søket gav 9 treff

Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0 produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema som inneholder modellen for en leveranse av Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign. Modellen er basert på "grunnmodeller" fra OGC/LandInfra og fra GML, se pakkeavhengighets-diagram. Disse modell-elementene knyttes sammen ved realisering i GML. Modellen bruker også datatyper som er definert i et applikasjonskjema som er felles for Vegdesign og Beregnet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0

Eier: BA-nettverk

gyldig

1.0


Vegkropp_Prosjektert_Beregnet-1.0 produktspesifikasjon

Applikasjonsskjema for Vegkropp_Prosjektert_Beregnet

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Beregnet-1.0

Eier: BA-nettverk

gyldig

1.0


Vegkropp_Prosjektert_Felles-1.0 produktspesifikasjon

applikasjonskjema for modellelementer som er felles for de to andre appliksjonsskjemaene i Vegkropp_Prosjektert

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Felles-1.0

Eier: BA-nettverk

gyldig

1.0


Part0_Core produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 0. Del-hensikt: tildele navnerommet li (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part0_Core

Eier: BA-nettverk

under arbeid

1.0


Part1_LandFeature produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 1. Del-hensikt: tildele navnerommet lilf (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part1_LandFeature

Eier: BA-nettverk

under arbeid

1.0


Part2_Facility produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 2. Del-hensikt: tildele navnerommet lif (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part2_Facility

Eier: BA-nettverk

under arbeid

1.0


Part3_Alignment produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 3. Del-hensikt: tildele navnerommet lia (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part3_Alignment

Eier: BA-nettverk

under arbeid

1.0


Part4_Road produktspesifikasjon

Utvalgte deler fra LandInfra Part 4. Del-hensikt: tildele navnerommet lifr (via taggedValue) til modell-elementene. Dette er nyttig når GML/XML-realiseringen skal lages.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Part4_Road

Eier: BA-nettverk

under arbeid

1.0


Utvalgte_GML_deler produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Utvalgte_GML_deler

Eier: BA-nettverk

under arbeid

1.0