Utvalgte_GML_deler

BA-nettverk under arbeid 1.0

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 8 av 8

Fra_InfraGML_geometrimodell pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Utvalgte_GML_deler\Fra_InfraGML_geometrimodell

Utkast

1.0


Part_GML pakke

Inneholder utvalgte deler av GML, deler osm brukes i SOSI Vegkropp.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Eksterne_UML-deler\Plassholdere_for_Original_InfraGML\Utvalgte_GML_deler\Part_GML

Utkast

1.0
AnyFeature objekttype

Også kalla AbstractFeature i LandInfra