Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0

BA-nettverk gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Applikasjonsskjema som inneholder modellen for en leveranse av Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign. Modellen er basert på "grunnmodeller" fra OGC/LandInfra og fra GML, se pakkeavhengighets-diagram. Disse modell-elementene knyttes sammen ved realisering i GML. Modellen bruker også datatyper som er definert i et applikasjonskjema som er felles for Vegdesign og Beregnet

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign/1.0

Viser treff 1 - 5 av 5

InfraGML pakke

Pakke som inneholder alle fornorskinger av InfraGML-modellen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0\InfraGML

Gyldig

1.0


Vegdesign pakke

Pakke som inneholder modell-elementer for å beskrive vegdesign

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0\Vegdesign

Gyldig

1.0


Vegkropp pakke

Pakke som inneholder modell-elementer for å beskrive vegkropp

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Vegdesign-1.0\Vegkropp

Gyldig

1.0