Vegkropp_Prosjektert_Beregnet-1.0

BA-nettverk gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Applikasjonsskjema for Vegkropp_Prosjektert_Beregnet

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vegkropp_Prosjektert_Beregnet/1.0

Viser treff 1 - 9 av 9

GenerelleEgenskaper pakke

Pakke med generelle egenskaper fra SOSI Del 1 Generelle Typer og LandInfra

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Beregnet-1.0\GenerelleEgenskaper

Gyldig

1.0


Veg pakke

Pakke som inneholder modellelementer for Veg

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Beregnet-1.0\Veg

Gyldig

1.0


StringLine pakke

Pakke som inneholder modellelementer for StringLine

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Beregnet-1.0\StringLine

Gyldig

1.0


Vegdesign pakke

Pakke som inneholder modellelementer for Vegdesign

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Beregnet-1.0\Vegdesign

Gyldig

1.0


Vegelement pakke

Pakke som inneholder modellelementer for Vegkroppelement

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Beregnet-1.0\Vegelement

Gyldig

1.0


Terrengoverflate pakke

Pakke som inneholder modellelementer for Terrengoverflate

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Beregnet-1.0\Terrengoverflate

Gyldig

1.0