Vegkropp_Prosjektert_Felles-1.0

BA-nettverk gyldig 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: applikasjonskjema for modellelementer som er felles for de to andre appliksjonsskjemaene i Vegkropp_Prosjektert

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Vegkropp_Prosjektert_Felles/1.0

Viser treff 1 - 7 av 7

Norske tillegg pakke

pakka inneholder datatyper med norske tillegg til vegobjekter i landInfra

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Felles-1.0\Norske tillegg

Gyldig

1.0


ProsjektOgKomponentReferanse pakke

Pakke for modell-elementer kopiert fra SOSI_Ledning: prosjektreferanser og komponentreferanser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Felles-1.0\ProsjektOgKomponentReferanse

Gyldig

1.0


DimensjonerendeVerdier_Veg pakke

Pakke for å samle dimensjonerende verdier for norsk vegdesign

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Felles-1.0\DimensjonerendeVerdier_Veg

Gyldig

1.0


Lagtyper pakke

pakka inneholder kodelister for lagtype av under- og overbygningslag

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Felles-1.0\Lagtyper

Gyldig

1.0


VegdesignReferanse pakke

pakke som inneholder kodelister som benyttes for å refere til vegdesign

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\BA-nettverk\SOSI_Vegkropp\Vegkropp_Prosjektert-1.0\Vegkropp_Prosjektert\Vegkropp_Prosjektert_Felles-1.0\VegdesignReferanse

Gyldig

1.0