Reguleringer

Geovekst Utkast 1.0

pakke

Beskrivelse: Lovverk, regler, restriksjoner eller annet, som er relatert til havn og har en geografisk utstrekning/avgrensning som kan kartfestes.

Viser treff 1 - 8 av 8FartsrestriksjonerGrense objekttype

Avgrensning av Fartsrestriksjoner.


Forbudsområde objekttype

Område som er omfattet av forbud, som f.eks. ferdselsforbud for vannscooter.


ForbudsområdeGrense objekttype

Avgrensning av forbudsområde.


Fartsrestriksjoner objekttype

Område som har restriksjoner knyttet til ferdsel og fart for fartøyer som ferdes på sjøen.


Fartøytype kodeliste

Type fartøy en regulering eller restriksjon omfatter.


Forbudstype kodeliste

"Specifies type of Prohibition."@en