Fartøytype FARTØYTYPE

kodeliste

Geovekst Utkast

Type fartøy en regulering eller restriksjon omfatter.

Vis Fartøytype i NVDB Datakatalog