Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_D3036823_A860_4761_B1F2_A947367942A0;FKB-AR5-5.0.1;Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-AR5. AR5 er et datasett som klassifiserer arealressuresene til alt areal ut fra arealtype (bebygd areal, dyrka mark, skog osv.), grunnforhold og bonitet.;produktspesifikasjon;5.0.1;Gyldig;FKB-AR5-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0.1 EAPK_6624589B_8117_4da9_97C5_BDC0597AF229;FKB-AR5-5.1;Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-AR5. AR5 er et datasett som klassifiserer arealressuresene til alt areal ut fra arealtype (bebygd areal, dyrka mark, skog osv.), grunnforhold og bonitet.;produktspesifikasjon;5.1;Gyldig;Utkast-FKB-AR5-5.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.1 EAPK_C31A6DD6_D5AF_4204_87D9_84F9C629658E;FKB-AR5-5.0;Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-AR5. AR5 er et datasett som klassifiserer arealressuresene til alt areal ut fra arealtype (bebygd areal, dyrka mark, skog osv.), grunnforhold og bonitet.;produktspesifikasjon;5.0;Gyldig;FKB-AR5-5.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5-5.0 EAPK_1F65DBC3_B6C7_4058_96C2_AFF8F71CD463;FKB-AR5;Spesifikasjonen omfatter beskrivelse av arealressursdatasettet FKB-AR5. FKB-AR5 versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Arealressurs versjon 4.0;produktspesifikasjon;4.6;Foreslått;FKB-AR5;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB AR5\FKB-AR5