FKB Naturinfo

Geovekst 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

FKB-Naturinfo-5.0.1 produktspesifikasjon

UML-datamodell for FKB-Naturinfo

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1

Gyldig

5.0.1


FKB-Naturinfo-5.0 produktspesifikasjon

UML-datamodell for FKB-Naturinfo

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0

Gyldig

5.0


FKB-Naturinfo produktspesifikasjon

Spesifikasjonen beskriver annen naturinformasjon som ikke faller inn under de andre naturressurskapitlene, konkret hekk, alle, innmålte trær og steiner. FKB-Naturinfo versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Annen naturinformasjon versjon 4.0.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo

Gyldig

4.6


Fotogrammetrisk-Naturinfo-5.0 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\Fotogrammetrisk-Naturinfo-5.0

1.0