FKB-Naturinfo

Geovekst Gyldig 4.6

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen beskriver annen naturinformasjon som ikke faller inn under de andre naturressurskapitlene, konkret hekk, alle, innmålte trær og steiner. FKB-Naturinfo versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Annen naturinformasjon versjon 4.0.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Naturinfo/4.6/

Viser treff 1 - 11 av 11

Generelle konsepter pakke

Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo\Generelle konsepter

Gyldig

1.0


Hekk objekttype

plantede busker som utgjør en hekk


InnmåltTre objekttype

markerte enkeltrær


Stein objekttype

markert stein


SteinOmriss objekttype

avgrensning av markert stein


Allé objekttype

plantede trær, allé langs alle typer veg


TreType kodeliste

hovedinndeling av trær