Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_C583061D_CAAE_4c05_BD33_7E3E1E2B3988;FKB-Naturinfo-5.0.1;UML-datamodell for FKB-Naturinfo;produktspesifikasjon;5.0.1;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0.1;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0.1 EAPK_EFA8E612_1F85_4689_A25A_17C3C6136402;FKB-Naturinfo-5.0;UML-datamodell for FKB-Naturinfo;produktspesifikasjon;5.0;Gyldig;FKB-Naturinfo-5.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo-5.0 EAPK_F2FC4979_4485_4397_9AF3_40733D387B78;FKB-Naturinfo;Spesifikasjonen beskriver annen naturinformasjon som ikke faller inn under de andre naturressurskapitlene, konkret hekk, alle, innmålte trær og steiner. FKB-Naturinfo versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Annen naturinformasjon versjon 4.0.;produktspesifikasjon;4.6;Gyldig;FKB-Naturinfo;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\FKB-Naturinfo EAPK_576FF1EC_F7BD_4f2f_BBF6_E9E6AE54F20A;Fotogrammetrisk-Naturinfo-5.0;;pakke;1.0;;Fotogrammetrisk-Naturinfo-5.0;SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\Fotogrammetrisk-Naturinfo-5.0