Verneplan for vassdrag

Norges vassdrags- og energidirektorat Gyldig 1.1

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen inneholder vernede vassdragsområder.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Verneplan/1.1

Viser treff 1 - 8 av 8
VassVernOmrådegrense objekttype

grense for et vassdrag som er vernet mot kraftutbygging -- Definition -- Demarkation line for a river system protected against hydro power development in the Protection Plan for River Systems.


NVEFellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


VassVernOmr objekttype

vassdrag vernet mot kraftutbygging i henhold til verneplan for vassdrag -- Definition -- River system protected against hydro power development in the Protection Plan for River Systems.


Supplering kodeliste

Supplering av verneplan


Verneplan kodeliste

nummer på verneplan på vassdrag -- Definition - - Protection plan number for a river system.