Grunnvannsgeologi 5.0 utkast

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 5.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Hydrogeology fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi\Grunnvannsgeologi 5.0 utkast\Hydrogeology

Ukjent

3.0rc3


Grunnvannsgeologi-5.0 fagområdestandard

beskrivelse av hydrogeologiske data, grunnvannets akvifersystem inkl. grunnvannsborehull og naturlige oppkommer (kilder) av grunnvann.

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi\Grunnvannsgeologi 5.0 utkast\Grunnvannsgeologi-5.0

Ukjent

1.0