Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_58656CE9_8FF7_4dea_AAF4_EB7BD8BC400F;Hydrogeology;;fagområdestandard;3.0rc3;Ukjent;Hydrogeology;SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi\Grunnvannsgeologi 5.0 utkast\Hydrogeology EAPK_F0925134_F5D2_4b63_82FF_6055C9D0165D;Grunnvannsgeologi-5.0;beskrivelse av hydrogeologiske data, grunnvannets akvifersystem inkl. grunnvannsborehull og naturlige oppkommer (kilder) av grunnvann.;fagområdestandard;1.0;Ukjent;Grunnvannsgeologi-5.0;SOSI Generell objektkatalog\Grunnvannsgeologi\Grunnvannsgeologi 5.0 utkast\Grunnvannsgeologi-5.0