Lykter og merker

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 4.5

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 59 av 59Racon objekttype

(S-57 RTPBCN) -- Definition -- Note: S-57 RTPBCN


IsolertFarebøye objekttype

flytende sjømerke forankret til farlig grunne av begrenset omfang, farbart utenom hindringen Merknad: S-57 BOYISD -- Definition -- buoyant navigation mark anchored to a dangerous shoal of modest scope, passable outside of the obstruction Note: S-57 BOYISDAndreFasteMerker objekttype

Merknad: S-57 BCNISD -- Definition -- Note: S-57 BCNISDNavigasjonsinstallasjon objekttype

objekt som hjelper sjøfarende å navigere på sjøen -- Definition -- object which helps mariners to navigate at seaRadarstasjon objekttype

(S-57 RADSTA) -- Definition -- Note: S-57 RADSTA


Sjømerke objekttype

merker som tjener til veiledning for navigering -- Definition -- marks which serves as a guide for navigation


Lys objekttype

(S-57 LIGHTS) -- Definition -- Note: S-57 LIGHTS


FastSjømerke objekttype

bunnfaste sjømerker Eks.: varder, jernstenger etc. -- Definition -- Fixed (not floating) navigation marks (cairns, beacons, iron rods, etc.)


Landemerke objekttype

Merknad: S-57 LNDMRK -- Definition -- Note: S-57 LNDMRK
IsolertFaremerke objekttype

Merknad: S-57 BCNISD -- Definition -- Note: S-57 BCNISD


Pilar objekttype

Merknad: S-57 PILPNT -- Definition -- Note: S-57 PILPNT


Senterledbøye objekttype

flytende sjømerke som brukes som midtmerke i farled og som landkjenningsmerke -- Definition -- floating navigation mark which is used as a mid channel mark in a fairway or as landfall buoy


Lyktefundament objekttype

Merknad: Ikke-sjømerker -- Definition -- Note: Non-navigation marks


Radio objekttype

(S-57 RDOSTA) -- Definition -- Note: S-57 RDOSTA


Overett objekttype

aggregert objekt som inneholder 2 navigasjonsinnretninger, en heltrukken overettlinje og en navigasjonslinje (hel og stiplet overettlinje) Merknad: Tilsvarer C_AGGR i S-57 -- Definition -- Aggregate object containing 2 navigation devices, a solid leading line and a navigation line (solid and dotted leading line) Note: Corresponds to C_AGGR in S-57
Lyssektor objekttype

(S-57 LIGHTS) -- Definition -- Note: S-57 LIGHTS


Kardinalbøye objekttype

Merknad: S-57 BOYCAR -- Definition -- Note: S57 BOYCAR


CLEier kodeliste

(ikke s-57) -- Definition - - (not S-57) Not a codelist in PDB or in S57


InstallasjonsbøyeKategori kodeliste

Merknad: S57 CATINB -- Definition - - the category of the installation buoy. Note: S57 CATINB


NavlysType kodeliste

Merknad: S-57 CATLIT -- Definition - - the category of the light. Note: S-57 CATLIT


RaconResponsintervall kodeliste

(ikke S57) -- Definition - - the Norwegian Coastal Administration's signal response interval as described in its Norwegian List of Lights publication. Note: not S-57


Sjømerkesystem kodeliste

Merknad: S-57 MARSYS -- Definition - - the system of the maritime buoyage and beaconage used for the object. Note: S-57 MARSYS


SjekketAvSKSK kodeliste

Merknad: ikke S-57 -- Definition - - Note: not S-57


Sjømerkefarge kodeliste

Merknad: S57 COLOUR -- Definition - - the category of the colour used on lights/marks which are used for navigation. Note: S-57 COLOUR


Merkeform kodeliste

Merknad: S57 BCNSHP -- Definition - - the category of the characteristic geometric form of the beacon. Note: S57 BCNSHP


KardinalmerkeType kodeliste

Merknad: S57 CATLAM -- Definition - - the category of the cardinal mark. Note: S-57 CATCAM


RaconMorsetegn kodeliste

Merknad: (ikke S-57 -- Definition - - The number of signals, the combination of signals or the morse character(s) within one period of full sequence. Implemented as one Morse code letter, but without brackets, so it is not equivalent to S-57's SIGGRP for racons.


DybdeMålemetode kodeliste

Merknad: S57 TECSOU -- Definition - - the technique used for the sounding measurement. Note: S-57 TECSOU


Landemerkekategori kodeliste

Merknad: S57 CATLMK -- Definition - - the category of the landmark. Note: S-57 CATLMK


RadiofyrModulasjon kodeliste

(ikke S-57) -- Definition - - the Norwegian Coastal Administration's categories for modulation of the radio signal as described in its Norwegian List of Lights publication 2002 and 2004. Note: not S-57


Lateralmerketype kodeliste

Merknad: S57 CATLAM -- Definition - - the category of the lateral mark. Note: S-57 CATLAM


Kystverksdistrikt kodeliste

Kystverkets distriktsinneling Merknad: ikke S-57 -- Definition - - the Norwegian Coastal Administration's district or region. Note: not S-57


Pillarkategori kodeliste

Merknad: S57 CATPLE -- Definition - - the category of the pile. Note: S-57 CATPLE


Racontype kodeliste

(ikke S57, KYVs) -- Definition - - the racon types as described in the Norwegian List of Lights publication. Note: not S-57


VisuellTydelighet kodeliste

Merknad: S57 CONVIS -- Definition - - the category of the visual conspicuousness. Note: S-57 CONVIS


Bygningsfunksjon kodeliste

Merknad: S57 FUNCTN) -- Definition - - the category of the object's function. Note: S-57 FUNCTN


Nasjonaltoppmerketype kodeliste

Merknad: (ikke S-57) -- Definition - - the category of the Norwegian topmarks. Note: not S-57's TOPSHP


Radarfyrtype kodeliste

type radarinstallasjon Merknad: S57 CATRTB -- Definition - - the category of the radar transponder beacon. Note: S-57 CATRTB


IMOToppmerketype kodeliste

Merknad: S57 TOPSHP -- Definition - - the category of the IMO topmark / daymark shape. Note: S-57 TOPSHP


Spesialmerketype kodeliste

Merknad: S57 CATSPM -- Definition - - the category of the special purpose mark. Note: S-57 CATSPM


Radarstasjonstype kodeliste

Merknad: S57 CATRAS -- Definition - - the category of the radar station. Note: S-57 CATRAS


Navigasjonslyskarakter kodeliste

lyskarakteristikk Merknad: S57 LITCHR -- Definition - - the category of the navigational light characteristic. Note: S-57 LITCHR


RaconFrekvensbånd kodeliste

Merknad: ikke S-57 -- Definition - - a categorization of a racon based on the distance between two successive peaks (or other points of identical phase) on an electromagnetic wave in the radar band of the electromagnetic spectrum. Note: related to S-57 RADWAL. Used by in the Norwegian List of Lights publication.


Bøyeform kodeliste

angir bøyeform/fasong Merknad: (S57 BOYSHP) -- Definition - - the category of a buoy's shape. The principal shapes are those recommended in the International Association of Lighthouse Authorities - IALA System. Note: S-57 BOYSHP


Radiofyrtype kodeliste

Merknad: S57 CATROS -- Definition - - the category of the radio station. Note: S-57 CATROS


Merkemønster kodeliste

Merknad: S57 COLPAT -- Definition - - the category of the pattern of the colors. Note: S57 COLPAT