Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse

Havforskningsinstituttet Gyldig 20201201

produktspesifikasjon

Beskrivelse: MAREANO kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. Datasettet viser artsmangfold, antall individer og biomasse fra bunnprøver.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/MareanoProverArtsdata/20201201

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_A60A809D_5473_40bc_82A5_C4D9724B0E7A

Viser treff 1 - 12 av 12

GrabbPrøver objekttype

Prøver som er samlet inn med grab. Samples collected by the use of grab.


FellesEgenskaperPrøver objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er felles for de tre objekttypene som realiseres i datasettet.


BomtrålPrøver objekttype

Prøver som er samlet inn med bomtrål. Samples collected by the use of beamtrawl.


SledePrøver objekttype

Prøver som er samlet inn med slede. Samples collected by the use of sledge.


GenerelleEgenskaperPrøver objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based