Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_0EE34B65_ACFC_45e3_87AC_48980346808F;Hoveddiagram MareanoPrøver-Artsmangfold-Individer-Biomasse;;diagram;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse EAID_DD0E9696_3EF6_47fe_B9BA_0AA23F6BCBFC;Realisering av datatyper og kodelister;;diagram;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse EAID_24D7BA4B_296E_4661_8284_18599FD6E32E;Pakkerealisering MareanoPrøver-Artsmangfold-Individer-Biomasse;;diagram;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse EAID_A0E2995B_7071_4404_968C_E8D61A84597E;Realisering av SOSI-objektet;;diagram;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;GrabbPrøver;Prøver som er samlet inn med grab. Samples collected by the use of grab.;objekttype;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;FellesEgenskaperPrøver;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er felles for de tre objekttypene som realiseres i datasettet.;objekttype;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;BomtrålPrøver;Prøver som er samlet inn med bomtrål. Samples collected by the use of beamtrawl.;objekttype;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;SledePrøver;Prøver som er samlet inn med slede. Samples collected by the use of sledge.;objekttype;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse EAID_DBB942A3_415F_4541_A18E_AAD8D8BC0F60;GenerelleEgenskaperPrøver;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse EAID_1C5488A8_30AC_46d6_AC16_06F574C35A15;Identifikasjon;Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.;datatype;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse EAID_5758DE76_2C14_4d8c_B266_4A3CE5D25E51;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse EAID_F4591D69_1C9B_474f_BAD9_64F973B9CB0E;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;posisjon;sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GrabbPrøver EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;redskap;type redskap benyttet for prøvetakingen. Name of equipment used for the sampling.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GrabbPrøver EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;arterEnhet;enhet for antall arter. Unit used for number of species.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GrabbPrøver EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;biomasseEnhet;enhet benyttet for biomasse for det aktuelle redskapet. Unit used for weigth for this equipment.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GrabbPrøver EAID_0B78F717_D7F4_4789_A0F6_0E102CA03E2B;individerEnhet;enhet benyttet for individer for det aktuelle redskapet. Unit used for number of individuals for this equipment.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GrabbPrøver EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;referanseStasjon;referansestasjon, unik innen MAREANO. Reference number during MAREANO prosject (superstation).;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;toktNummer;toktnummer ved Havforskningsinstituttet. Cruise number at IMR.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;arter;antall forskjellige arter funnet i prøven. Nos different species in the sample.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;individer;individer funnet i prøven. Individuals in the sample.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;biomasseVekt;biomasse av arter funnet i prøven. Weight of individuals in sample.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;lengdegrad;lengdegrad som prøven ble tatt på. Longitude where the sample was taken.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;breddegrad;breddegrad som prøven ble tatt på. Latitude where the sample was taken.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver EAID_0FC654A5_FCAC_408c_8634_0B9C110E67F9;bunndyp;bunndyp der prøven er tatt. Bottomdepth where the sample is taken.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\FellesEgenskaperPrøver EAID_1C5488A8_30AC_46d6_AC16_06F574C35A15;lokalId;lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\Identifikasjon EAID_1C5488A8_30AC_46d6_AC16_06F574C35A15;navnerom;"navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking (""_"") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i ""INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register"" Eksempel: NO for Norge.";egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\Identifikasjon EAID_1C5488A8_30AC_46d6_AC16_06F574C35A15;versjonId;"identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som ""2007-02-12T12:12:12+05:30"" som versjonId.";egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\Identifikasjon EAID_5758DE76_2C14_4d8c_B266_4A3CE5D25E51;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\Posisjonskvalitet EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;posisjon;sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\BomtrålPrøver EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;redskap;type redskap benyttet for prøvetakingen. Name of equipment used for the sampling.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\BomtrålPrøver EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;arterEnhet;enhet for antall arter. Unit used for number of species.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\BomtrålPrøver EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;biomasseEnhet;enhet benyttet for biomasse for det aktuelle redskapet. Unit used for weigth for this equipment.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\BomtrålPrøver EAID_6986C1B9_65E4_4535_AA33_6663FCD7D2D2;individerEnhet;enhet benyttet for individer for det aktuelle redskapet. Unit used for number of individuals for this equipment.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\BomtrålPrøver EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;posisjon;sted som objektet eksisterer på. Location where the object exists.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\SledePrøver EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;redskap;type redskap benyttet for prøvetakingen. Name of equipment used for the sampling.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\SledePrøver EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;arterEnhet;enhet for antall arter. Unit used for number of species.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\SledePrøver EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;biomasseEnhet;enhet benyttet for biomasse for det aktuelle redskapet. Unit used for weigth for this equipment.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\SledePrøver EAID_8B7CA9D3_C6B8_4164_879A_1087F6026E19;individerEnhet;enhet benyttet for individer for det aktuelle redskapet. Unit used for number of individuals for this equipment.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\SledePrøver EAID_DBB942A3_415F_4541_A18E_AAD8D8BC0F60;identifikasjon;unik identifikasjon av et objekt ;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GenerelleEgenskaperPrøver EAID_DBB942A3_415F_4541_A18E_AAD8D8BC0F60;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GenerelleEgenskaperPrøver EAID_DBB942A3_415F_4541_A18E_AAD8D8BC0F60;datauttaksdato;dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GenerelleEgenskaperPrøver EAID_DBB942A3_415F_4541_A18E_AAD8D8BC0F60;førsteDatafangstdato;dato når data ble registrert/observert/målt første gang, som utgangspunkt for første digitalisering Merknad: førsteDatafangstdato brukes hvis det er av interesse å forvalte informasjon om når en ble klar over objektet. Dette kan for eksempel gjelde datoen for første flybilde som var utgangspunkt for registrering i en database.;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GenerelleEgenskaperPrøver EAID_DBB942A3_415F_4541_A18E_AAD8D8BC0F60;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20201201;Gyldig;Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse;SOSI Produktspesifikasjoner\Havforskningsinstituttet\Mareanoprøver-Artsmangfold-individer-biomasse\GenerelleEgenskaperPrøver