Geofysikk

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

Lagre som:

Gfys-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter beskrivelse av flater, linjer og punkter som er knyttet til geofysiske målinger og/eller tolkninger. Spesifikasjonen er ment å gjelde all anvendt geofysikk på/over land, samt målinger med fly over kontinentalsokkelen. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og er ment å dekke alle målestokker/kartserier i Norge, inkl. kontinentalsokkelområdene

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0

Gyldig

4.0


Gfys-5.0 utkast fagområdestandard

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-5.0 utkast

Utkast

5.0