Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_1F94FA6B_786A_4e7c_8D47_CDE2475C0C13;Gfys-4.0;spesifikasjonen omfatter beskrivelse av flater, linjer og punkter som er knyttet til geofysiske målinger og/eller tolkninger. Spesifikasjonen er ment å gjelde all anvendt geofysikk på/over land, samt målinger med fly over kontinentalsokkelen. Spesifikasjonen er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og er ment å dekke alle målestokker/kartserier i Norge, inkl. kontinentalsokkelområdene ;fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;Gfys-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk\Gfys-4.0 EAID_9A9E4615_62A2_40bc_AFF7_13CFE18860D4;Gfys - avhengigheter;;diagram;;;Geofysikk;SOSI Generell objektkatalog\Geofysikk