Kodelister

Kartverket Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Alle Kodelister som inngår i datamodellen.

Viser treff 1 - 13 av 13


Luftfartshinderlyssetting kodeliste

hinderlys benyttet ved merking av luftfartshinder For informasjon om krav til merking, se forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.


Materiale kodeliste

dominerende overflatemateriale for luftfartshinder


LinjeType kodeliste

kodeliste for NRL linjetyper


LuftspennType kodeliste

kodeliste for NRL luftspenn


Status kodeliste

objektets tilstand


Høydereferanse kodeliste

angir hvilken del av objektet høydeverdien refererer til


Datafangstmetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


Luftfartshindermerking kodeliste

visuell merking benyttet ved merking av luftfartshinder Gjelder ikke hinderlys. For informasjon om krav til merking, se forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder.


VerifisertRapporteringsnøyaktighet kodeliste

verifikasjon av om et objektet som er meldt inn til NRL oppfyller kravene til rapporteringsnøyaktighet angitt i luftfartshinderforskriften Kravene til rapporteringsnøyaktighet kan endre seg fra en versjon av forskriften til neste. Hvilken versjon av luftfartshinderforskriften, med tilhørende §§, som rapporteringen er iht. må angis. Merknad: Med rapporteringsnøyaktighet menes her innenfor hvilke nøyaktighetskrav i grunnriss og høyde (x, y, z), samt maksimal vertikal avstand (h) som gjelder ved rapportering til NRL.


FlateType kodeliste

kodeliste for NRL flatetyper


PunktType kodeliste

kodeliste for NRL punkttyper


MastType kodeliste

kodeliste for NRL mast