Jordskifteplan

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

Jordskifteplan-4.0 fagområdestandard

denne standarden beskriver data som inngår i jordskifte hvor hovedhensikten er å lage ny utforming av eiendommer ved ombytting av grunn i henhold til ”Lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979 nr. 77 § 2 – punkt 1”. I Jordskifteplan er det tatt sikte på å benytte arealinformasjon fra andre standardiserte databeskrivelser som for eksempel data fra Digitalt markslagskart , digitale jordsmonnsdata, og digitale skogbruksplaner. Jordskifteplan benytter i stor grad eiendomsinformasjon fra Digitalt eiendomskart. Jordskifteplan er likevel ikke direkte knyttet opp mot disse spesifikke databeskrivelsene

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0

Tilbaketrukket

4.0