Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_BC2F4467_85FF_44d7_9F51_1714DCD858B2;Jordskifteplan-4.0;denne standarden beskriver data som inngår i jordskifte hvor hovedhensikten er å lage ny utforming av eiendommer ved ombytting av grunn i henhold til ”Lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979 nr. 77 § 2 – punkt 1”. I Jordskifteplan er det tatt sikte på å benytte arealinformasjon fra andre standardiserte databeskrivelser som for eksempel data fra Digitalt markslagskart , digitale jordsmonnsdata, og digitale skogbruksplaner. Jordskifteplan benytter i stor grad eiendomsinformasjon fra Digitalt eiendomskart. Jordskifteplan er likevel ikke direkte knyttet opp mot disse spesifikke databeskrivelsene ;fagområdestandard;4.0;Tilbaketrukket;Jordskifteplan-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Jordskifteplan\Jordskifteplan-4.0