Store-Fjellskred-1.0-Utkast

Norges vassdrags- og energidirektorat Utkast 4.6

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 26 av 26

UstabiltFjellPartiPkt objekttype

Ustabilt fjellparti hovedpunkt


Felles_Fjellskredpunkt objekttype

Ustabilt fjellparti hovedpunkt


SkredFaresone objekttype

FjellskredFaresoner


Felles_Fjellskred objekttype

Felles Fjellskred egenskaper
SkredSekundaerVirkningOmr objekttype

SekundærvirkningsOmråde


Felles_Fjellskred_4 objekttype

Fjellskred utløpsområde


UstabiltOmr objekttype

Ustabilt områdeUtlopOmrUstabiltFjellparti objekttype

Fjellskred utløpsområde
Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Noyaktighet_NVE kodeliste

Kodeliste for Digitaliseringsmålestokk


SkredType_NVE kodeliste

Type skred etter NVE klassifisering


MalemetodeSkredOvervaking_NVE kodeliste

Målemetode utvalg fra Standard SOSI


Overvaking_NVE kodeliste

Kodeliste for Overvåkningstype


SkredSannsynlighet_NVE kodeliste

Kodeliste for Skredsannsynlighet


SkredBevegelseHastighet_NVE kodeliste

Kodeliste for Skredbevegelseshastighet


Malemetode_NVE kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based


ObjektStatus_NVE kodeliste

Kodeliste for Objektststus