Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_64FBC39E_8AA6_44fa_8A44_88B2BBC898E2;Stedsnavn 4.0;spesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR;fagområdestandard;4.0;Erstattet;Stedsnavn 4.0;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.0 EAPK_5A1A496A_23B1_46c2_A73E_4FFC9A7C4D35;Stedsnavn 4.2;;pakke;4.2;Erstattet;Stedsnavn 4.2;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.2 EAPK_BA70B62B_3559_473a_9786_3295D15ABF6E;Stedsnavn 4.5;spesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i Sentralt stedsnavnregister - SSR;fagområdestandard;4.5;Gyldig;Stedsnavn 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn 4.5 EAPK_E589B4B7_6671_42a5_907E_F198389375E4;Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14;Modell av egennavn på geografiske steder, med alle tenkelige relaterte konsepter.;fagområdestandard;5.0RC2020-02-14;Utkast;Stedsnavn 5.0 Utkast 2015-06-19;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn\Stedsnavn-5.0-Utkast2020-02-14 EAID_8CFFCA26_826E_4ba0_A0B3_6F55A25BD56B;Stedsnavn - avhengigheter;;diagram;;;Stedsnavn;SOSI Generell objektkatalog\Stedsnavn