MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse: Modell over matrikkeldata som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Viser treff 1 - 8 av 8

BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata,bygningspunkt, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd. Kun eksisterende bygg er tatt over fra Matrikkelen

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlle_20180501

Utkast

1.0


BygningspunktTilgjengeligForAlleUtvidet_20221101 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata,bygningspunkt, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd. I tillegg er det tatt inn dataelementer som skal inn i produktet BygningspunktUtvidet. Dette er dataelementer som krever tilgangskontroll og som ikke er tilgjengelig for alle

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\BygningspunktTilgjengeligForAlleUtvidet_20221101

Utkast

1.0


AdresseTilgjengeligForAlle_20180501 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20180501

Erstattet

4.6


AdresseTilgjengeligForAlle_20200501 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_20200501

Gyldig

4.6


AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501 produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata, adresse, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\AdresseTilgjengeligForAlle_ekstern_kl-20200501

Gyldig

4.6


EiendomskartTilgjengeligForAlle_20211101-Utkast produktspesifikasjon

Modell over matrikkeldata, eiendomsinformasjon, som kan utleverers til alle i henhold til utleveringsforskriften §3 annet ledd.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Matrikkelen\MatrikkelinformasjonTilgjengeligForAlle\EiendomskartTilgjengeligForAlle_20211101-Utkast

Utkast

20211101