SOSI_Geometri (ISO 19107) 4.0

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent 4.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 6 av 6Kurve

geometritype som representerer en sekvens av posisjoner


Flate

geometritype som representerer et sammenhengende område begrenset av en eller flere sekvenser av Kurve


Punkt

geometritype som representerer bare en posisjon


Sverm

geometritype som benyttes for å representere flere objekter hvor egenskapene med unntak av geometrien er like