Skred

Norges vassdrags- og energidirektorat 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

Skredfareområder_1.3 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen dekker fareområder for skred. Leveransene fra NVE dekker per i dag fareområder for kvikkleireskred (objekttype KvikkleireFaresone) samt fareområder for skred i bratt terreng (SkredFaresone) og punkt for (SkredTypePunkt). I det siste tilfelle vil egenskapen skredtype angi hvilken(n) skredtype(r) farekartleggingen gjelder for. Selv om dette er landsdekkende data er ikke alle områder i landet analysert med tanke på skredfare. Hvilke områder som er ferdig analysert er gitt av data med objekttypen Analyseområde.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredfareområder_1.3

Utkast

1.3


Skredhendelser_1.2 produktspesifikasjon

Spesifikasjonen inneholder historiske skredhendelser.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser_1.2

Utkast

1.2


Store-Fjellskred-1.0-Utkast produktspesifikasjon

Store fjellskred

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Store-Fjellskred-1.0-Utkast

Utkast

4.6