Sivilforsvarsdistrikter

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Erstattet 20160315

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs og er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret er organisert i 20 distrikter, med 22 distriktskontor. Datasettet viser distriktsinndelingen og lokaliseringen av distriktskontorene, dessuten lokalisering av sivilforsvarets skole. Distriktsinndelingen følger kommunegrenser. Enhetene er stedfestet til riktig bygning eller område med bygninger.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Sivilforsvarsdistrikter/20160315

Viser treff 1 - 4 av 4

Sivilforsvarsdistrikt objekttype

Område som aktuelt distriktskontor har ansvar for


GenerelleEgenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


SivilforsvarLokalisering objekttype

Sivilforsvarets hovedenheter: distriktskontorene og sivilforsvarets skole


SivilforsvarDistriktsgrense objekttype

Distrikt som aktuell 110-sentral har primæransvar for.