Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_A2F3E1A9_FAAA_4d82_8841_E0935E532D65;Hoveddiagram Sivilforsvarsdistrikter;;diagram;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter EAID_1CB1792D_2689_4e66_B64F_B2FDE605A186;Kodelister med realisering;;diagram;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter EAID_EFB8A9AB_B8DF_4cde_B7D2_FC9CE6E2A49D;Realisering fra SOSI del 1;;diagram;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter EAID_35684931_AF07_4e5f_923B_6F965738BCB3;Pakkerealisering;;diagram;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter EAID_1EBE1058_5A7D_4bae_9D05_A1F21CE6DE3E;Datatyper med realisering;;diagram;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter EAID_2AC828FD_A59B_44a3_AADC_8B2C188C131C;Sivilforsvarsdistrikt;Område som aktuelt distriktskontor har ansvar for;objekttype;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter EAID_4C959DF7_3693_4414_AF48_4984082042D1;GenerelleEgenskaper;abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.;objekttype;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter EAID_5672C846_4225_46d0_AF4A_476ECD55D0CE;SivilforsvarLokalisering;Sivilforsvarets hovedenheter: distriktskontorene og sivilforsvarets skole;objekttype;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter EAID_7F15E944_C9D7_4158_8687_287E0C200B54;SivilforsvarDistriktsgrense;Distrikt som aktuell 110-sentral har primæransvar for.;objekttype;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter EAID_C8E79C6D_F7E8_4695_8952_E3C5012CD7DE;Posisjonskvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen;datatype;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter EAID_0C77D513_89E8_4e3f_89F6_931879D5FB68;Målemetode;metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based;kodeliste;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter EAID_436D6BE4_1852_4747_A1BE_94EC284ABBE6;SivAnlType;Egenskapen viser type sivilforsvarsenhet;kodeliste;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter EAID_2AC828FD_A59B_44a3_AADC_8B2C188C131C;område;sted som objektet eksisterer på;egenskap;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\Sivilforsvarsdistrikt EAID_2AC828FD_A59B_44a3_AADC_8B2C188C131C;navn;Navn på brannalarmsentral;egenskap;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\Sivilforsvarsdistrikt EAID_4C959DF7_3693_4414_AF48_4984082042D1;førsteDigitaliseringsdato;dato når en representasjon av objektet i digital form første gang ble etablert Merknad: førsteDigitaliseringsdato kan skille seg fra førsteDatafangstdato ved at den første datafangsten skjedde analogt og gjort om til digital form senere i en produksjonsprosess. Eventuelt at innlegging i databasen skjedde på et senere tidspunkt enn registreringen /observasjonen / målingen av objektet.;egenskap;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\GenerelleEgenskaper EAID_4C959DF7_3693_4414_AF48_4984082042D1;oppdateringsdato;dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. ;egenskap;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\GenerelleEgenskaper EAID_4C959DF7_3693_4414_AF48_4984082042D1;opphav;referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering;egenskap;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\GenerelleEgenskaper EAID_4C959DF7_3693_4414_AF48_4984082042D1;kvalitet;beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.;egenskap;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\GenerelleEgenskaper EAID_5672C846_4225_46d0_AF4A_476ECD55D0CE;posisjon;sted som objektet eksisterer på;egenskap;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\SivilforsvarLokalisering EAID_5672C846_4225_46d0_AF4A_476ECD55D0CE;navn;Navn på brannalarmsentral;egenskap;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\SivilforsvarLokalisering EAID_5672C846_4225_46d0_AF4A_476ECD55D0CE;sivAnlType;Navn på brannvesenet som stasjonen tilhører;egenskap;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\SivilforsvarLokalisering EAID_7F15E944_C9D7_4158_8687_287E0C200B54;grense;sted som objektet eksisterer på;egenskap;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\SivilforsvarDistriktsgrense EAID_C8E79C6D_F7E8_4695_8952_E3C5012CD7DE;målemetode;metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss;egenskap;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\Posisjonskvalitet EAID_C8E79C6D_F7E8_4695_8952_E3C5012CD7DE;nøyaktighet;punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm;egenskap;20160315;Erstattet;Sivilforsvarsdistrikter;SOSI Produktspesifikasjoner\DSB\Sivilforsvarsdistrikter\Posisjonskvalitet