SivilforsvarDistriktsgrense 110distriktGrense

objekttype

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Erstattet

Distrikt som aktuell 110-sentral har primæransvar for.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense sted som objektet eksisterer på Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve

Vis SivilforsvarDistriktsgrense i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon avgrensning SivilforsvarDistriktsgrense 0..* Sivilforsvarsdistrikt 1..2