Tilgjengelighet

Kartverket Utkast 1.4

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Dette er produktspesifikasjon for tilgjengelighet av tettsteder og friluftsområder. Den spesifiserer datasettet Tilgjengelighet og forvaltningen av dette produktet. Tilgjengelighet er definert som et temadatasett. Produktspesifikasjonen omfatter punktobjekter (inngangbygg, baderampe, fiskeplass, hytta, gapahuk, grillbålplass, HC-parkering, sittegruppe, toalett), linjeobjekter (vei, turvei) og polygonobjekter (friluftsområde, statlig sikret friluftsområdet, parkeringsområde) Produktspesifikasjonen er utarbeidet av Kartverket.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Tilgjengelighet/1.4

Viser treff 1 - 23 av 23

FriluftStSikrFriluftomrGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for Statlig Sikrete Friluftsområder.


SittegruppeBenk objekttype

Kombinasjon av benk(er) og bord eller kun benker.


FriluftParkeringsområde objekttype

På parkeringsområder telles det eksisterende plasser for personbiler og HC-plasser, ikke potensial for HC-plasser.


TettstedParkeringsområdeGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for TettstedParkeringsområde.


TettstedParkeringsområde objekttype

På parkeringsområder telles det eksisterende plasser for personbiler og HC-plasser, ikke potensial for HC-plasser.


FriluftHytterTilrettelagt objekttype

Turisthytter som har en viss grad av tilrettelegging.


Fellesegenskaper objekttype

Abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er objekttype-uavhengige og derfor benyttes for alle objekttyper. Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


FriluftGrillBålplass objekttype

Grill- eller Bålplass


FriluftBaderampe objekttype

Anlegg som er tilrettelagt for å komme seg in i vannet mha. rullestol eller som synshemmed.


FriluftGapahuk objekttype

Byggverk av trematerialer, opprinnelig ment for nødtørftig overnatting, som flest har kun to eller tre vegger og tak.


TettstedHCparkering objekttype

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.


FriluftFiskeplassBrygge objekttype

Anlegg som er tilrettelagt for å fiske.


FriluftFriluftomrGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for Friluftsområder.


FriluftParkeringsområdeGr objekttype

Objekttypen angir den geografiske avgrensningen for FriluftParkeringsområde.


FriluftStSikrFriluftomr objekttype

Statlig sikra friluftsområde er et datasett fra Miljødirektoratet.


TettstedVei objekttype

Alle typer veier som brukes for bevegelse i tettstedsområder.


FriluftTurvei objekttype

Turveinett som omfatter traktorvei, gang-og sykkelvei, grusvei osv.


FriluftSkiløype objekttype

Skiløyper som er egnet for synshemmede og rullestolbruker etter anbefalinger fra Norsk Standard


Toalett objekttype

Toalett i både tettsted og friluftsområder


FriluftHCparkering objekttype

Parkeringsplasser som er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det kartlegges eksisterende HC-parkeringsplasser ikke potensial for HC-parkeringsplasser.


TettstedInngangBygg objekttype

Inngang til bygning - objekttypen omfatter rampe foran døra og selve døra.


Infotavle objekttype

Tavler som informerer folk om natur, kultur, historie av et område, ting å se og gjøre, kart av ruter o.l.


FriluftFriluftsområde objekttype

Alle friluftsområder som ikke er statlig sikrete friluftsområder.