Skredhendelser

Norges vassdrags- og energidirektorat Erstattet 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Spesifikasjonen inneholder historiske skredhendelser.

Viser treff 1 - 1 av 1

SkredObsHistorisk objekttype

sted hvor det er beskrevet en skredhendelse fra historisk tid Merknad: Ofte er det skadestedet som er stedfestet og ikke selve skredet.