Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_6BBCB577_8FC5_42fc_8A69_136903B9AEF4;Hoveddiagram;;diagram;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser EAID_12F3610E_3538_4738_9C40_DC38A4A270F7;Kodelister;;diagram;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser EAID_C58D40D1_3429_46ea_8B16_087DCF965A8E;Realisering fra fagområde;;diagram;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;SkredObsHistorisk;sted hvor det er beskrevet en skredhendelse fra historisk tid Merknad: Ofte er det skadestedet som er stedfestet og ikke selve skredet.;objekttype;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser EAID_3796C5BC_126D_4c51_AD36_50EE2A3AF4D0;SkredtypeDetaljert;hvilke skredmasser som er forbundet med skredfaren eller skredhendelsen Merknad 1: Ulike typer skredmasser som bl.a. stein, snø, fjell, jord og kombinasjoner av disse Merknad 2: Denne kodelisten er mer detaljert enn Skredtype definert i SOSI-standarden SKRED -- Definition - - what type of avalanche/landslide masses related to the avalanche/landslide hazard or event Note: Various types of avalanche/landslide masses, such as rock, snow, soil and combinations of these;kodeliste;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser EAID_4A2C65A9_99B2_4ad3_A071_234BB10FE9B0;NøyaktighetPosisjonsangivelse;angir nøyaktighet for posisjonsangivelsen;kodeliste;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser EAID_589105A9_034C_4bb9_A226_85B29E96F44C;NøyaktighetTidsangivelse;angir nøyaktighet for tidsangivelsen;kodeliste;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser EAID_67F99237_E513_47ee_8337_9297AB7CD0EF;RegistreringStatus;status for registreringen av skredhendelsen og kvalitetsnivå på denne;kodeliste;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser EAID_B82E90EB_5D99_4fc8_A049_94823328ED34;UtløsningÅrsak;hva som utløste skredet eller som var årsaken til at skredet gikk;kodeliste;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser EAID_FB4104ED_D273_466f_AC0E_2D7326A7F9A6;JaNeiUkjent;enkel kodeliste med valgene Ja, Nei, Ukjent;kodeliste;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;posisjon;sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;skredID;unik ID for skredhendelsen;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;skredType;skredtype for skredhendelsen i henhold til kodeliste;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;skredNavn;navn på skredet, gitt av den som har registrert skredet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;stedsnavn;lokalt stedsnavn;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;skredTidspunkt;tidsangivelse for når skredet gikk (dato og klokkeslett);egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;nøyaktighetSkredTidspunkt;hvor nøyaktig tidsangivelsen er;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;nøyaktighetSkredPosisjon;hvor nøyaktig posisjonsangivelsen av skredhendelsen er;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;utløsningÅrsak;hva som utløste skredet eller som var årsaken til at skredet gikk;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;personBerørt;om personer var berørt (skadet/drept) av skredet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;bygningSkadet;om bygninger ble skadet i skredet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;vegSkadet;om veg/vegrelaterte installasjoner ble skadet i skredet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;baneSkadet;om jernbane/jernbanerelaterte installasjoner ble skadet i skredet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;skogJordDyrSkadet;om skogbruk/jordbruk/bufe ble skadet i skredet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;fremkomstmiddelSkadet;om fremkomstmidler ble skadet i skredet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;annetSkadet;om andre økonomiske/samfunnsnyttige installasjoner ble skadet i skredet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;evakurering;om det ble igangsatt evakuering i skredområdet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;redningsaskjon;om det ble igangsatt redningsaksjon(er) i skredområdet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;værObservasjon;om det er gjort værobservasjoner i skredområdet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;skredtekniskeParametre;om det er registrert skredtekniske parametre om skredet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;flodbølge;om skredet utløste flodbølgeaktivitet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;øyenvitne;om det var noen øyenvitner til skredet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;dokumentasjon;om det finnes noen form for dokumentasjon (bilder, rapporter, avisartikler, osv.);egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;totAntPersOmkommet;hvor mange som omkom i skredet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;totAntOmkommetBebyggelse;antall omkomne som befant seg i/ved bebyggelse;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;totAntOmkommetVeg;antall omkomne som befant seg på veg, gangveg, osv.;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;totAntOmkommetBane;antall omkomne som befant seg på tog;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;totAntOmkommetFriluftsliv;antall omkomne som bedrev friluftsaktiviteter;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;totAntOmkommetAnlegg;antall omkomne som jobbet på anlegg;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;totAntOmkommetAndre;antall omkomne som befant seg på annet sted/bedrev annen aktivitet;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;kilde;navn på etat el.l. som registrerte skredhendelsen, eventuelt kilde hvis skredhendelsen er importert fra andre databaser;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;beskrivelse;beskrivelse av skredhendelsen;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;registreringStatus;status for registeringen;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;registrertDato;dato for når registeringen ble utført;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;endretDato;dato for endring av registeringen;egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk EAID_EF442E4D_F1FD_48b5_939D_2ABD329FC652;superID;SuperhendelseID - benyttes hvis skredhendelsen er en del av en superhendelse (for eksempel en stor flom som har ført til flere skredhendelser i et større område);egenskap;1.0;Erstattet;Skredhendelser;SOSI Produktspesifikasjoner\Norges vassdrags- og energidirektorat\Skred\Skredhendelser\SkredObsHistorisk