Geologi Generell del 5.0 utkast

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast 5.0

fagområdestandard

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5

RastoffBetydning kodeliste

hvor stor betydning en mineralregistrering har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal dokumenteres


GeolTemajustering kodeliste

justering/endring av en automatisk klassifikasjon av geologisk tema


GeolPavisningstype kodeliste

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen


DateringMetode kodeliste

metode som er brukt til å bestemme alderen på bergarter, sedimenter, mineraler og organisk materiale


TemaKvalitet kodeliste

kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning