DateringMetode DATERMETOD

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

metode som er brukt til å bestemme alderen på bergarter, sedimenter, mineraler og organisk materiale
Navn Beskrivelse Kodeverdi
uspesifisert Uspesifisert uspesifisert
ar40Ar39 Argon/argon-metoden ar40Ar39
kAr Kalium/argon-metoden kAr
osRe Osmium/renium-metoden osRe
pbPb Bly/bly-metoden pbPb
rbSr Rubidium/strontium-metoden rbSr
smNd Samarium/neodynum-metoden smNd
uPb Uran/bly-metoden uPb
uTh Uran/thorium-metoden uTh
14C 14C-datering (radiocarbon-datering) 14C
cs137 Cesium137-metoden cs137
pb210 Bly210-metoden pb210
fissionTrac Datering ved at radioaktive mineraler nedbrytes og lager fisjonsspor i omliggende mineral/stoff fissionTrac
fossil Ledefossil fossil
biostratigrafi Datering ved hjelp av fossiler biostratigrafi
paleomag Paleomagnetisme paleomag
termoluminescens Datering basert på måling av feil i krystallenes gitterstruktur termoluminescens
oSL Optical stimulated luminisence oSL
tephrakronologi Tephrakronologi tephrakronologi
Verdi Navn Beskrivelse
1 uspesifisert Uspesifisert
10 ar40Ar39 Argon/argon-metoden
11 kAr Kalium/argon-metoden
12 osRe Osmium/renium-metoden
13 pbPb Bly/bly-metoden
14 rbSr Rubidium/strontium-metoden
15 smNd Samarium/neodynum-metoden
16 uPb Uran/bly-metoden
17 uTh Uran/thorium-metoden
18 14C 14C-datering (radiocarbon-datering)
19 cs137 Cesium137-metoden
20 pb210 Bly210-metoden
30 fissionTrac Datering ved at radioaktive mineraler nedbrytes og lager fisjonsspor i omliggende mineral/stoff
40 fossil Ledefossil
41 biostratigrafi Datering ved hjelp av fossiler
50 paleomag Paleomagnetisme
60 termoluminescens Datering basert på måling av feil i krystallenes gitterstruktur
70 oSL Optical stimulated luminisence
80 tephrakronologi Tephrakronologi
Name Type Description Code value
uspesifisert <undefined>
ar40Ar39 <undefined>
kAr <undefined>
osRe <undefined>
pbPb <undefined>
rbSr <undefined>
smNd <undefined>
uPb <undefined>
uTh <undefined>
14C <undefined>
cs137 <undefined>
pb210 <undefined>
fissionTrac <undefined>
fossil <undefined>
biostratigrafi <undefined>
paleomag <undefined>
termoluminescens <undefined>
oSL <undefined>
tephrakronologi <undefined>

Vis DateringMetode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1