Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_E814457C_1A03_4f0a_9DFE_81CD921A27DE;Hovedskjema og kodelister;;diagram;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast EAID_8048E64F_2D0A_48c9_B73D_9D176593D17E;Pakkeavhengigheter;;diagram;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast EAID_8D7A3FFE_2CC1_46fe_BBDD_EB39303A6E06;GeolAvgrLinje;generell avgrensning av geologisk objekt -- Definition -- general delimitation of geological object;objekttype;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast EAID_F55254D8_FF93_4fbe_B0A8_57526B6C1BA8;GeolAlder;beskriver alderen på en geologisk enhet basert på den internasjonale stratigrafiske kommisjon sin internasjonale stratigrafiske tabell.;datatype;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast EAID_1E6E4521_9238_4fb9_9F55_783DCA43270D;RastoffBetydning;hvor stor betydning en mineralregistrering har med tanke på mulig økonomisk utnyttelse nå eller for framtiden. Skal dokumenteres;kodeliste;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast EAID_46E4A96A_8DCD_4015_8CBF_6E5A190E7B66;GeolTemajustering;justering/endring av en automatisk klassifikasjon av geologisk tema;kodeliste;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast EAID_82DC6AB5_5D4D_47c5_A46A_2274C82AAD75;GeolPavisningstype;hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for påvisningen/registreringen;kodeliste;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast EAID_A13BEFB8_BA64_4838_AA12_0485EDF14298;DateringMetode;metode som er brukt til å bestemme alderen på bergarter, sedimenter, mineraler og organisk materiale;kodeliste;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast EAID_C872419B_94A4_4237_953E_15CC4C868527;TemaKvalitet;kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning;kodeliste;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast EAID_8D7A3FFE_2CC1_46fe_BBDD_EB39303A6E06;grense;forløp som følger overgang mellom ulike fenomener -- Definition -- course follwing the transition between different real world phenomena;egenskap;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast\GeolAvgrLinje EAID_F55254D8_FF93_4fbe_B0A8_57526B6C1BA8;eonÆra;;egenskap;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast\GeolAlder EAID_F55254D8_FF93_4fbe_B0A8_57526B6C1BA8;periode;;egenskap;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast\GeolAlder EAID_F55254D8_FF93_4fbe_B0A8_57526B6C1BA8;epoke;;egenskap;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast\GeolAlder EAID_F55254D8_FF93_4fbe_B0A8_57526B6C1BA8;etasjeAlder;;egenskap;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast\GeolAlder EAID_F55254D8_FF93_4fbe_B0A8_57526B6C1BA8;nummeriskAlder;geologisk alder oppgitt i millioner år;egenskap;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast\GeolAlder EAID_F55254D8_FF93_4fbe_B0A8_57526B6C1BA8;stratigrafiVersjon;dato og år for når den kronostratigrafiske tabellen ble gitt ut;egenskap;5.0;Utkast;Geologi Generell del 5.0 utkast;SOSI Generell objektkatalog\Geologi Generell del\Geologi Generell del 5.0 utkast\GeolAlder