GeolTemajustering TEMAJUST

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

justering/endring av en automatisk klassifikasjon av geologisk tema
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ikkeJustertTema Avledet tema foreligger i henhold til standard for klassifisering av hovedtema 0
justertTema Avledet tema er justert i henhold til standard for klassifisering av hovedtema 1
Verdi Navn Beskrivelse
0 ikkeJustertTema Avledet tema foreligger i henhold til standard for klassifisering av hovedtema
1 justertTema Avledet tema er justert i henhold til standard for klassifisering av hovedtema
Name Type Description Code value
ikkeJustertTema <undefined>
justertTema <undefined>

Vis GeolTemajustering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1