NaturINorge

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

NiN Felles pakke

Felles datatyper og kodelister for applikasjonsskjema i Natur i Norge (NiN Core og Naturvariabelkart)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\NaturINorge\NiN Felles

1.0