Ledningsnett

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: målsetningen med SOSI Ledning er å være en nasjonal standard for ledningsinformasjon som vil forenkle utveksling av denne typen informasjon mellom ulike aktører som for eksempel ledningseiere, prosjekterende, entreprenører, landmålere og andre som trenger informasjon om ledningsnettet. Den vil også bidra til en omforent forståelse av oppbyggingen av ledningsnett

Viser treff 1 - 2 av 2

Ledningsnett-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen gjelder for utvendig ledningsnett innenfor vann/avløp, telekommunikasjon, elektrisitet og kabeltv. Spesifikasjonene for ledningsinformasjon er lagt på 2 detaljeringsnivå. Et nivå som ivaretar distribusjon av de dataene som er lett tilgjengelige i en registreringsprosess (f.eks innmåling i felt, fotogrammetri,..) og et nivå som ivaretar distribusjon av data iht. en komplett ledningsdatamodell

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0

Erstattet

4.0


SOSI Ledning 4.5 fagområdestandard

sOSI Ledning er en informasjonsmodell (også kalt datamodell) som definerer data og datastrukturer for alle typer ledningsnettverk ned til et gitt detaljeringsnivå. Informasjonsmodellen er romslig nok til å ivareta registreringer av ledningsnettverk med forholdsvis mangelfull informasjon, samtidig som den gir mulighet for nøyaktig registrering av egenskaper, beliggenhet og sammenhenger nettverket. Spesifikasjonen gjelder for utvendig ledningsnett innenfor · vann/avløp · telekommunikasjon/signalanlegg · elektrisitet Ledningsfagområdene Fjernvarme og Olje og gass er også nevnt, uten at disse er spesifisert nærmere. Informasjonsmodellen inneholder opplysninger om · fellesinformasjon for alle nettverkskomponenter · geografisk beliggenhet, i form av sentralpunkt/senterlinjer, hver med nord/øst/høyde-angivelser. · nettverkskomponentenes dimensjoner · hvordan nettverket er bygd opp og sammenkoblet · faglige opplysninger om alle definerte ledningsobjekter Informasjonsmodellen ivaretar også referanser til relatert informasjon, for eksempel NS3420, matrikkel/bygningsnummer

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5

Erstattet

4.5