Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_D0CD48C5_B277_4465_9E16_37BCB0AF8774;Ledningsnett-4.0;spesifikasjonen gjelder for utvendig ledningsnett innenfor vann/avløp, telekommunikasjon, elektrisitet og kabeltv. Spesifikasjonene for ledningsinformasjon er lagt på 2 detaljeringsnivå. Et nivå som ivaretar distribusjon av de dataene som er lett tilgjengelige i en registreringsprosess (f.eks innmåling i felt, fotogrammetri,..) og et nivå som ivaretar distribusjon av data iht. en komplett ledningsdatamodell;fagområdestandard;4.0;Erstattet;Ledningsnett-4.0;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0 EAPK_89BF9F6F_E4FC_4954_91F9_7B0764D982AE;SOSI Ledning 4.5;sOSI Ledning er en informasjonsmodell (også kalt datamodell) som definerer data og datastrukturer for alle typer ledningsnettverk ned til et gitt detaljeringsnivå. Informasjonsmodellen er romslig nok til å ivareta registreringer av ledningsnettverk med forholdsvis mangelfull informasjon, samtidig som den gir mulighet for nøyaktig registrering av egenskaper, beliggenhet og sammenhenger nettverket. Spesifikasjonen gjelder for utvendig ledningsnett innenfor · vann/avløp · telekommunikasjon/signalanlegg · elektrisitet Ledningsfagområdene Fjernvarme og Olje og gass er også nevnt, uten at disse er spesifisert nærmere. Informasjonsmodellen inneholder opplysninger om · fellesinformasjon for alle nettverkskomponenter · geografisk beliggenhet, i form av sentralpunkt/senterlinjer, hver med nord/øst/høyde-angivelser. · nettverkskomponentenes dimensjoner · hvordan nettverket er bygd opp og sammenkoblet · faglige opplysninger om alle definerte ledningsobjekter Informasjonsmodellen ivaretar også referanser til relatert informasjon, for eksempel NS3420, matrikkel/bygningsnummer;fagområdestandard;4.5;Erstattet;SOSI Ledning 4.5;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.5 EAPK_0B36240D_269F_4a42_AD1C_C718397E322F;SOSI Ledning 4.6;SOSI Ledning er en informasjonsmodell (også kalt datamodell) som definerer data og datastrukturer for alle typer ledningsnettverk ned til et gitt detaljeringsnivå. Informasjonsmodellen er romslig nok til å ivareta registreringer av ledningsnettverk med forholdsvis mangelfull informasjon, samtidig som den gir mulighet for nøyaktig registrering av egenskaper, beliggenhet og sammenhenger nettverket. Spesifikasjonen gjelder for utvendig ledningsnett innenfor · vann/avløp · telekommunikasjon/signalanlegg · elektrisitet Ledningsfagområdene Fjernvarme og Olje og gass er også nevnt, uten at disse er spesifisert nærmere. Informasjonsmodellen inneholder opplysninger om · fellesinformasjon for alle nettverkskomponenter · geografisk beliggenhet, i form av sentralpunkt/senterlinjer, hver med nord/øst/høyde-angivelser. · nettverkskomponentenes dimensjoner · hvordan nettverket er bygd opp og sammenkoblet · faglige opplysninger om alle definerte ledningsobjekter Informasjonsmodellen ivaretar også referanser til relatert informasjon, for eksempel NS3420, matrikkel/bygningsnummer;fagområdestandard;4.6;Gyldig;SOSI Ledning 4.6;SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\SOSI Ledning 4.6