Ledningsnett-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: spesifikasjonen gjelder for utvendig ledningsnett innenfor vann/avløp, telekommunikasjon, elektrisitet og kabeltv. Spesifikasjonene for ledningsinformasjon er lagt på 2 detaljeringsnivå. Et nivå som ivaretar distribusjon av de dataene som er lett tilgjengelige i en registreringsprosess (f.eks innmåling i felt, fotogrammetri,..) og et nivå som ivaretar distribusjon av data iht. en komplett ledningsdatamodell

Viser treff 1 - 5 av 5

Forenklet modell pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0\Forenklet modell

Erstattet

4.0


Full ledningsmodell pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0\Full ledningsmodell

Erstattet

4.0


Superforenklet modell pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Ledningsnett\Ledningsnett-4.0\Superforenklet modell

Erstattet

4.0