Kyst

Geovekst Foreslått 4.61

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Kyst og sjø 4.0

Viser treff 1 - 2 av 2

Kystreferanse kodeliste

kystkonturens referansenivå


Kystkonstruksjonstype kodeliste

angivelse av kystkonturens konstruksjon