Bane

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse: fagområdet "Bane" omfatter i hovedsak den delen av jernbanens infrastruktur som betegnes som ”overbygning”, dvs. spor, sporveksler/-kryss og plattformer. Med ”jernbane” menes her også sporveg (trikk), tunnelbane (t-bane) mv.

Viser treff 1 - 1 av 1

Bane-4.5Utkast pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Bane\Bane-4.5Utkast

Utkast

4.5