FagmodellBygninger

Statens vegvesen Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 8 av 8

AvloepTil kodeliste

Angir hvor avløpet føres. (Ikke aktuelt for tørrklosset).


EierToalettanlegg kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.PrivatAvtale kodeliste

Angir om det finnes avtale med privat eier om bruk av toalett.


Toalettanlegg objekttype

Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.


TypeToalettanlegg kodeliste

Angir hvilken type toalett det er i toalettanlegget.


UniverseltUtformet kodeliste

Angir om det finnes universelt utformet toalett.


VedlikeholdsansvarligToalettanlegg kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.