Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAID_017A73CF_46CC_47ff_98BE_A014E4F6337E;FagmodellBygninger;;diagram;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;Toalettanlegg;Ett eller flere rom i en bygning med ett eller flere klosett/toalettskåler/pissoarer.;objekttype;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger EAID_15446AE4_F14C_498c_BF53_C181022B5039;UniverseltUtformet;Angir om det finnes universelt utformet toalett.;kodeliste;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger EAID_2415400A_5F17_4be9_8529_CA0A12B669EC;AvloepTil;Angir hvor avløpet føres. (Ikke aktuelt for tørrklosset).;kodeliste;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger EAID_31DC21F5_F51D_42f0_8616_487F76C964A6;VedlikeholdsansvarligToalettanlegg;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.;kodeliste;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger EAID_5C84D794_1AA9_441d_9F38_507E5D4B85F2;TypeToalettanlegg;Angir hvilken type toalett det er i toalettanlegget.;kodeliste;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger EAID_C195C461_534A_4cb2_BF76_2A03D438E398;PrivatAvtale;Angir om det finnes avtale med privat eier om bruk av toalett.;kodeliste;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger EAID_EAE46A4C_DB57_4e72_9896_7DFAF50A1360;EierToalettanlegg;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;kodeliste;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;antallKlosett;Angir hvor mange klosett/toalettskåler/pissoarer det er til sammen på toalettanlegget.;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;avløpTil;Angir hvor avløpet føres. (Ikke aktuelt for tørrklosett).;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;eier;Angir hvem som er eier av vegobjektet.;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;etableringsår;Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet.;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;leverandør;Angir navn på firma som har levert vegobjektet.;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;privatAvtale;Angir om det finnes avtale med privat eier om bruk av toalett.;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;produktnavn;Angir produktnavn for toalettene. Produktnavn kan inneholde modellnavn, typebetegnelse, typenummer og ev. serienummer.;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;produsent;Angir navn på produsent/fabrikant av vegobjektet.;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;prosjektInternObjektID;Objektmerking. Unik innenfor tilhørende vegprosjekt.;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;prosjektreferanse;Referanse til prosjekt. Det benyttes samme prosjektreferanse som på tilhørende Veganlegg (VT30). Benyttes for lettere å kunne skille nye data fra eksisterende data i NVDB.;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;tilleggsinformasjon;Supplerende informasjon om vegobjektet som ikke framkommer direkte av andre egenskapstyper, f.eks. utfyllende informasjon om toalettanlegg. Kan f.eks. være ang. tilgjengelighet, eierforhold osv.;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;type;Angir hvilken type toalett det er i toalettanlegget.;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;universeltUtformet;Angir om det finnes universelt utformet toalett på toalettanlegget.;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg EAID_B02FE994_C52B_4c09_BDC4_6980F80CAD9B;vedlikeholdsansvarlig;Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.;egenskap;1.0;Ukjent;FagmodellBygninger;SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellBygninger\Toalettanlegg