EierToalettanlegg

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvem som er eier av vegobjektet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen 5352
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier 18585
Fylkeskommune Fylkeskommune 10695
Kommune Kommune 5354
Privat Eier kan f.eks være bensinstasjon, kafe, gatekjøkken etc. 5353
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier). 17594
Verdi Navn Beskrivelse
Stat, Statens vegvesen Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier Stat, Nye Veier
Fylkeskommune Fylkeskommune
Kommune Kommune
Privat Eier kan f.eks være bensinstasjon, kafe, gatekjøkken etc.
Uavklart Verdi benyttes inntil det er avklart hvem som er eier (ingen verdi tolkes som at vegeier er eier).
Name Description Code value
Stat, Statens vegvesen
Stat, Nye Veier
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart

Vis EierToalettanlegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
5352 Stat, Statens vegvesen 1 ..1
18585 Stat, Nye Veier 1 ..1
10695 Fylkeskommune 1 ..1
5354 Kommune 1 ..1
5353 Privat 1 ..1
17594 Uavklart 1 ..1